Tekstsucces

Creatieve tekstschrijver voor websites, brochures, blogs, persberichten, uitnodigingen, beschrijvingen enz.

 

2016-11-27

Bekijk je website een door een Google bril.

google bril.jpg
Bekijk je website eens door de Google bril.
Om succes te hebben met je website of webshop ben je voor een groot deel afhankelijk hoe gemakkelijk jou site te vinden is. Beter nog, hoe is je ranking bij de Google zoekmachines. Een juiste toepassing van de tekst speelt hierbij een grote rol en zelfs meer dan in het verleden. Alle reden dus om er eens kritisch naar te kijken want wie wil niet succesvol zijn op internet?

Wat wil Google en andere zoekmachines zijn klanten bieden?
Dat antwoord is in feite heel logisch. Aan de hand van het gekozen zoekwoord wil Google zo snel mogelijk de juiste sites presenteren. Dat wil zeggen websites waar in de kop de ingetoetste zoekgegevens direct zijn terug te vinden. Dat is echter niet alles. De relevante zoekwoorden moeten ook terugkomen in de kopregels en in de bijbehorende tekst. Als je met dit gegeven de tekst van je website door die Google bril bekijkt en je constateert dat hieraan voldaan wordt, dan ben je er nog niet. De beschrijving van je website, direct onder de titel, moet èn Google èn de bezoeker overtuigen dat het om de juiste website gaat.

Zoekmachines letten op nog meer zaken.
Het mag verwacht worden dat je de juiste zoekwoorden en -zinnen in de keywords van je website zijn ingevuld. Deze  zoekwoorden zijn eveneens een belangrijke richtlijn voor Google maar ze moeten dan wel in je teksten terug te vinden zijn.
Geruime tijd was het zinvol om de zoekwoorden in de tekst (content) veelvuldig terug te laten komen. Dit ging som zover, dat de tekst moeilijk leesbaar werd door het ongeremd inpassen van de zoekwoorden. Dit ging natuurlijk ten koste van de leesbaarheid en wekte irritatie op bij de bezoekers. Google heeft zijn zoektechniek inmiddels nog fijner afgesteld, waardoor deze verwrongen teksten zich tegen je keren. Gevolg: een ongunstiger ranking.

Ondersteunen afbeeldingen de tekst of juist niet?
Iedereen is het er wel over eens dat juist gekozen foto’s en afbeeldingen een website aantrekkelijker kunnen maken. In drie gevallen gaat dit echter niet op.
• Steeds meer zie je prachtige afbeeldingen in de kop van een website. Een stap verder is het laten zien van een slide met drie of vier foto’s. Vaak wordt in elke foto nog een stukje tekst verwerkt. Zoekmachines vinden dit niet fijn en het draagt niet bij aan je ranking. Voor de bezoeker betekent zo’n slide een afleiding van het hoofddoel: De aankondiging van je onderneming, product of activiteit. Een fraaie openingsfoto samen met een functionele tekstregel werkt het beste. Geen “welkom” dus.
• Foto’s of afbeeldingen die geen relatie hebben met de tekst en alleen maar als versiering zijn aangebracht. Een bezoeker zal het ook niet waarderen als de kwaliteit onder de maat is. Zoiets maakt gelijk een goedkope indruk.
• Verkeerde toepassing van “call-to-action”. Dat zijn buttons in alle vormen en kleuren die uitnodigen om aan te klikken. Die kunnen heel nuttig zijn om een bezoeker snel naar een bepaald onderwerp of aanbieding te leiden. Dit gebruik moet echter niet doorslaan door bijvoorbeeld meerdere call-to-actions op een pagina te plaatsen of nog erger twee of drie verschillende. Dit brengt de bezoeker in verwarring en dat wil je niet. Soms zijn de call-to-actions ook nog eens agressief. Volgeschreven in de gebiedende wijs zoals “Koop nu!”. Een Nederlander reageert dan al snel van “Dat bepaal ik zelf wel”.

Advies: Zet de Google bril op en bekijk je eigen website eens met de bovenstaande informatie als meetlat. Heb je twijfels of zie je dat er echt wat met de tekst van je website moet gebeuren dan kan de hulp van een tekstschrijver met kennis van SEO, zoekwoorden vriendelijke tekst, een oplossing bieden.
[font=”Helvetica Neue”,Helvetica,sans-serif]Bewaren[/font]

Admin - 15:21:47 | Een opmerking toevoegen